Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (arabisk) v. 1.0, 17.10.2016