Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon v. 2.4, 06.11.2019