Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon v. 1.5