Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon v. 1.5, 12.03.2019