Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - Pasientinformasjon v. 1.8, 06.02.2019