Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (engelsk) v. 1.1, 22.03.2017