Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort før uke 9 - pasientinformasjon (engelsk) v. 1.1, 22.03.2017