Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort i uke 9-12 - pasientinformasjon (arabisk) v. 1.0, 18.10.2016