2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider Dagkirurgisk enhet v. 1.4, 08.10.2020

Kl. 07:00 – 14:30

Hente liten O2 kolbe fra akuttrom og ta med vannmugge og isbiter.

ORPLAN (operasjonsprogram) må sjekkes kontinuerlig for eventuelle forandringer, spesielt etter morgenmøtene

 • Ta imot pasient og pårørende. Husk å registrere pårørende på egen liste.
 • Fylle ut navn og telefonnummer til pårørende på «Postoperativ sjekkliste»
 • Krysse av på «Preoperativ sjekkliste»
 • Levere skjema for egne helseopplysninger til utfylling dersom anestesi ber om dette
 • Sjekke at pasienten (barn) har Emla-krem på begge håndrygger
 • Måle BT og puls (voksne) og vekt (unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse)
 • Måle temperatur på alle pasienter
 • Gi pasienten navnebånd
 • Gi pasienten sykehusklær (unntatt Pc/rør og Ad pasienter til stue 7)
 • Ta eventuelt EKG
 • Assistere ved legeundersøkelsen
 • Personlige eiendeler låses inn. Nøkkel med navnelapp blir oppbevart på angitt plass

Kjøre/følge pasienter til operasjon:

 • Husk at alle pasienter skal være klarert av operatør/lege før operasjon
 • Alle skal ha seng unntatt:
  • Ad og pc/rør pasienter til stue 5, 6 og 7
  • Pasienter til lokalanestesi
 • Første pasient kjøres til operasjon til følgende tider (se unntak):
  • Mandag: Plast kl. 07:35. ØNH kl. 07:40
  • Tirsdag:  Plast kl. 07:50. ØNH kl. 08:00 partallsuker og kl. 07:40 oddetallsuker
  • Onsdag: Plast kl. 08:00. ØNH og Oral kl. 07:35
  • Torsdag: Plast kl. 07:50. ØNH kl. 08:00 og Oral kl. 07:35
  • Fredag:  Plast kl. 08:45. ØNH kl. 08:45 (fredagsundervisning når det ikke er lavaktivitet).

​Unntak:

 • Første pasient kjøres til operasjon kl. 07:35 når ​Törpel er operatør og ved følgende operasjoner:
  • Aures alata
  • Fess m/CT navigasjon
  • Myringoplastikk/Tympanoplastikk
  • Parotis

Tilleggsoppgaver:

 • Kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på PortørCom 
 • Sjekke at det er nok pasienttøy. Ring 92412820 ved behov for påfyll
 • Hente ferdigsmurte brødskiver, yoghurt og juice på formiddagen
 • Sjekke at det er nok saft-is til tonsillotomi- og tonsillektomi-pasientene. Hentes i kantinen (husk å fylle ut skjema "Utlevering av varer")
 • Vaske iv stativ og benkeoverflater
 • Pasientrom: Vaske bord, tørke av stoler, tømme søppel etc.
 • Plast undersøkelsesrom: Rydde, vaske benkeoverflater og tømme boss
 • ØNH undersøkelserom: Rydde og tømme boss. Vaske over benkeoverflater, mikroskop, hodelamper og annet utstyr. Vaske brukt utstyr på skyllerom 2AB og sørge for at det legges tilbake slik at det er klart til neste dag
 • Fredag:
  • Vaske kjøleskap og kaste mat/drikke som er utgått på dato

Legeundersøkelser

ØNH:

 • Alle pasienter skal klareres av lege før operasjon, unntatt pasienter til tonsillektomi.
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk), sykemelding og time til kontroll (Gul lapp i DIPS til: SO Stv ØNH Kontor)
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Plast:

 • Alle pasienter klareres av operatør før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk) og sykemelding
 • Time til kontroll dikteres i operasjonsbeskrivelsen. Sekretær sender ut brev om kontrolltime
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Oral:

 • Pasienten undersøkes vanligvis ikke av oralkirurg/tannlege før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter, sykemelding og time til kontroll av sekretær etter operasjonen. Eventuelt kan papirene hentes i Oralkirurgisk ekspedisjon før kl. 15:00
 • Oralkirurg/tannlege gir beskjed dersom pasienten skal tilses før hjemreise