2AB Arbeidsbeskrivelse Assisterende avdelingssykepleier Dagkirurgisk enhet v. 1.5, 08.10.2020

Kl. 07:00 – 14:30

Ansvarlig for fordeling av pasienter og arbeidsoppgaver.

Forberedelse til neste dag ØNH, Oral og Plast:

  • Ta utskrift fra ORPLAN av morgendagens operasjonsprogram
  • Sjekk at programmet stemmer med oppsatte pasienter i DIPS (OPR3)

Journaler:

  • Journaler til dagkirurgiske ØNH for de neste 3 arbeidsdager legges av postsekretær på kontor DK 
  • Journaler ØNH til neste dags operasjonsprogram legges på anvist plass på anestesi-vaktrom. (Postsekretær Plast og Oral sørger for at journaler blir levert til anestesi)

Forberedelse ØNH

  • Ta utskrift fra ORPLAN av operasjonsprogrammet for de neste 3 arbeidsdager
  • Sjekk diagnosefelt i ORplan for hvem som skal til C-test
  • Ring Coronatelefon 91608659 (mellom kl. 08:30 - 15:00) for å bestille time til aktuelle pasienter
  • Liste over pasienter som har fått time til testing med dato og klokkeslett leveres til postsekretær som sender sms til pasientene
  • Ring pasienter som ikke har fylt ut Pre-Screening Covid-19 skjema i DIPS
  • Les sykepleiernotat til pasienter som har vært til forundersøkelse  

Sekretær ØNH sender tekstmelding i DIPS til dagkirurgiske ØNH pasienter (unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse).

Sekretær Oral sender tekstmelding i DIPS til alle dagkirurgiske Oral pasienter.

Sekretær Plast sender tekstmelding i DIPS til alle dagkirurgiske Plast pasienter.

 

Melding i DIPS til Dagkirurgiske pasienter 2AB (Ikke tilgjengelig)