2AB Arbeidsbeskrivelse Assisterende avdelingssykepleier Dagkirurgisk enhet v. 1.6, 27.04.2022

Kl. 07:00 – 15:00

Ansvarlig for fordeling av pasienter og arbeidsoppgaver.

Forberedelse til neste dags ØNH pasienter og inneliggende Oral pasienter (ORAL pasienter kun onsdag)

  • Ta utskrift fra ORPLAN av morgendagens operasjonsprogram
  • Sjekk at dagens og morgendagens operasjonsprogram stemmer med oppsatte pasienter i DIPS (OPR3). 

Journaler:

  • Sekretær ØNH legger journaler til dagkirurgiske og inneliggende ØNH pasienter for de neste 1-2 arbeidsdager i hyllen på pasientrom A 
  • ØNH journaler til neste dags operasjonsprogram legges på anvist plass på anestesi-vaktrom (Postsekretær Plast og postsekretær Oral sørger for at egne journaler blir levert til anestesi).

Forberedelse ØNH

  • Ta utskrift fra ORPLAN av operasjonsprogrammet for neste arbeidsdag
  • Les sykepleiernotat til pasienter som har vært til forundersøkelse (Gjelder stort sett tonsillektomi og FESS)

Sekretær ØNH sender tekstmelding i DIPS og ringer for å gi informasjon om faste etc. til dagkirurgiske ØNH pasienter (unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse). Bestiller også tolk ved behov.

Sekretær Oral sender tekstmelding i DIPS og ringer til alle dagkirurgiske Oral pasienter.

Sekretær Plast sender tekstmelding i DIPS og ringer til alle dagkirurgiske Plast pasienter.

 

Øvrige arbeidsoppgaver som sykepleier dagkirurgisk enhet 2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Dagkirurgisk enhet