Bekreftelse på dagkirurgisk behandling ved avdeling 2AB v. 1.4, 20.11.2019