2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Dagkirurgisk enhet v. 2.9, 22.09.2022

Dagvakt DK1: Kl. 07:00 – 14:30

Hente nøkkel til medisintralle på medisinrom 2AB, liten O2 kolbe fra akuttrom og ta med vannmugge og isbiter.

Orbit (operasjonsprogram) må sjekkes kontinuerlig for eventuelle forandringer, spesielt etter morgenmøtene.

 • Ta imot pasient og pårørende
 • Fylle ut navn og telefonnummer til pårørende på Postoperativ sjekkliste 2AB Dagkirurgi Øst - Postoperativ sjekkliste (Ikke tilgjengelig)
 • Fylle ut preoperativ sjekkliste i Orbit under fanen «Preoperativ forberedelse» 
 • Levere skjema for egne helseopplysninger til utfylling dersom anestesi ber om dette
 • Sjekke at pasienten (barn) har Emla-krem på begge håndrygger
 • Måle BT og puls (voksne) og vekt (unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse eller har fylt ut EHOS))
 • Måle temperatur på alle pasienter
 • Gi pasienten navnebånd
 • Gi pasienten sykehusklær (unntatt Pc/rør og ad pasienter til stue 7)
 • Ta eventuelt EKG
 • Assistere ved legeundersøkelsen
 • Gi eventuelt pre-medisin (også til pasienter som hjelpepleier/helsefagarbeider har ansvar for)
 • Personlige eiendeler låses inn. Nøkkel med navnelapp blir oppbevart på angitt plass

Kjøre/følge pasienter til operasjon:

 • Husk at alle pasienter skal være klarert av operatør/lege før operasjon. (se Legeundersøkelse)
 • Alle skal ha seng unntatt:
  • Ad og pc/rør pasienter til stue 5, 6 og 7 samt nesefraktur og fjerning av fremmedlegeme nese/øre
  • Pasienter til lokalanestesi
 • Første pasient kjøres til operasjon (se unntak):
  • Mandag: Plast kl. 07:45. ØNH kl. 07:40
  • Tirsdag:  Plast kl. 07:45. ØNH kl. 08:00 partallsuker og kl. 07:40 oddetallsuker
  • Onsdag: Plast kl. 08:00. ØNH og Oral kl. 07:35
  • Torsdag: Plast kl. 07:40. ØNH kl. 08:00 og Oral kl. 07:35
  • Fredag:  Plast kl. 08:45. ØNH kl. 08:45 NB! Ved lavaktivitet kjøres pasienten til operasjon kl. 08:00

Unntak ØNH: Første pasient kjøres til operasjon kl. 07:35 når Jörg Törpel er operatør.

Legeundersøkelse:

 ØNH:

 • Alle pasienter skal klareres av lege før operasjon, unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse (Tonsillektomi, FESS og Seppla) 
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk), sykemelding og time til kontroll (Gul lapp i DIPS til: «SO Stv ØNH Kontor»)
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Plast:

 • Alle pasienter klareres av operatør før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk) og sykemelding
 • Time til kontroll dikteres i operasjonsbeskrivelsen. Sekretær sender ut brev om kontrolltime
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Oral:

 • Pasienten undersøkes vanligvis ikke av oralkirurg/tannlege før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk), sykemelding og kontrolltime.
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise, enten på oppvåkning eller på DK

Ta imot pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringeklokke, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå og ta imot rapport 2AB Dagkirurgi Øst - Postoperativ rapport (Ikke tilgjengelig)
 • Før pasienten kan reise hjem/overflyttes til pasienthotellet skal kriterier for hjemreise være oppfylt og signert på «Postoperativ sjekkliste» 2AB Dagkirurgi Øst - Postoperativ sjekkliste (Ikke tilgjengelig)

Tilleggsoppgaver:

 • Kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på PortørCom
 • Sjekke at det er nok pasienttøy. Ring 92412820 ved behov for påfyll
 • Hente brødskiver, pålegg, smør, yoghurt, juice, kaffe, vann og isbiter på formiddagen
 • Sjekke at det er nok saft-is til tonsillotomi- og tonsillektomi-pasientene. Hentes i kantinen (husk å fylle ut skjema «Utlevering av varer»)
 • Rydde på medisinrom
 • Vaske iv stativ og benkeoverflater
 • Pasientrom: Vaske bord, tørke av stoler, tømme søppel etc.
 • Plast undersøkelsesrom: Rydde, vaske benkeoverflater og tømme boss
 • ØNH undersøkelsesrommene: Rydde og tømme boss. Vaske benkeoverflater, mikroskop, hodelamper og annet utstyr. Vaske brukt utstyr på skyllerom 2AB og sørge for at det legges tilbake slik at det er klart til neste dag. 
 • Fredager:
  • Sjekke dato på medisiner og fylle på/rydde ut medisiner som er utgått på dato
  • Vaske kjøleskap og kaste mat/drikke som er utgått på dato

Kveldsvakt EDK: Kl. 12:00 - 19:30 

 • Skrive ut operasjonsprogram for neste dag
 • Sjekke at alle journaler er på plass, eventuelt hente disse på anestesi-vaktrom. Ved påførte pasienter må det lages journal 
 • Ta utskrift av neste dags operasjonsprogram
 • Bestille senger til neste dag på Imatis (helst før kl. 17:30). Husk å skrive i kommentarfeltet at sengen må ha 2 sengehester
 • Forberede pasienten i god tid slik at de er klar til å reise hjem før DK stenger kl. 19:30
 • Bestille eventuelle kontrolltimer ved å sende Gul lapp i DIPS til: «SO Stv ØNH Kontor»
 • Pasienter som av ulike årsaker blir innlagt på sengepost 2AB omgjøres fra dagkirurgisk til innleggelse kl. 19:00:
  • Dobbeltklikk på pasienten i OPR3-bildet og velg «gjør om til innleggelse»
  • Ta NEWS-målinger og før disse inn i Meona
  • Registrer pasientens medikamenter i Meona
 • Pasienter som ikke har reist hjem kl. 19:00, følger EKD sykepleier til sengeposten. Husk å fylle ut skjema med årsak
 • Rydde på DK: Sette søppelsekker og tøysekker på urent lager, vaske bord, tømme kjøleskap og ta med brukt utstyr tilbake til kjøkkenet
 • Sette O2 kolbe tilbake på akuttrom 2AB
 • Journaler til pasienter som er reist:
  • ØNH: Legges i bakke til sekretær på vaktrom ØNH
  • Oral: Legges i bakke til sekretær Oral på vaktrom ØNH
  • Plast: Legges i bakke til pasienter som har reist på vaktrom Plast
 • Kjøre senger fra korridor inn på rom A (6 senger) og rom B (5 senger)
 • Legge nøkkel til medisintrallen i egen boks på medisinrom 
 • Husk å låse dørene!
 • Delta på sengeposten resten av vakten dersom det er få pasienter igjen på DK. DK pasientene blir da kjørt bort til sengeposten. EKD blir fordelt av KL til å være der det er størst behov, ØNH eller Plast