2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Dagkirurgisk enhet v. 2.5, 08.10.2020

Kl. 07:00 – 14:30

Hente nøkkel til medisintralle på medisinrom 2AB, liten O2 kolbe fra akuttrom og ta med vannmugge og isbiter.

ORPLAN (operasjonsprogram) må sjekkes kontinuerlig for eventuelle forandringer, spesielt etter morgenmøtene

 • Ta imot pasient og pårørende
 • Fylle ut navn og telefonnummer til pårørende på «Postoperativ sjekkliste»
 • Krysse av på «Preoperativ sjekkliste»
 • Levere skjema for egne helseopplysninger til utfylling dersom anestesi ber om dette
 • Sjekke at pasienten (barn) har Emla-krem på begge håndrygger
 • Måle BT og puls (voksne) og vekt (unntatt pasienter som har vært til forundersøkelse)
 • Måle temperatur på alle pasienter
 • Gi pasienten navnebånd
 • Gi pasienten sykehusklær (unntatt Pc/rør og ad pasienter til stue 7)
 • Ta eventuelt EKG
 • Assistere ved legeundersøkelsen
 • Gi eventuelt pre-medisin
 • Personlige eiendeler låses inn. Nøkkel med navnelapp blir oppbevart på angitt plass

Kjøre/følge pasienter til operasjon:

 • Husk at alle pasienter skal være klarert av operatør/lege før operasjon
 • Alle skal ha seng unntatt:
  • Ad og pc/rør pasienter til stue 5, 6 og 7
  • Pasienter til lokalanestesi
 • Første pasient kjøres til operasjon til følgende tider (se unntak):
  • Mandag: Plast kl. 07:35. ØNH kl. 07:40
  • Tirsdag:  Plast kl. 07:50. ØNH kl. 08:00 partallsuker og kl. 07:40 oddetallsuker
  • Onsdag: Plast kl. 08:00. ØNH og Oral kl. 07:35
  • Torsdag: Plast kl. 07:50. ØNH kl. 08:00 og Oral kl. 07:35
  • Fredag:  Plast kl. 08:45. ØNH kl. 08:45 (fredagsundervisning når det ikke er lavaktivitet).

Unntak: Første pasient kjøres til operasjon kl. 07:35 alle dager når Törpel er operatør og ved følgende operasjoner: Aures alata, fess m/CT navigasjon, myringoplastikk, tympanoplastikk og parotis.

Ta imot pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringeklokke, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå og ta imot rapport
 • Før pasienten kan reise hjem/overflyttes til pasienthotellet skal kriterier for hjemreise være oppfylt og signert på «Postoperativ sjekkliste»

Legeundersøkelse:

 ØNH:

 • Alle pasienter skal klareres av lege før operasjon, unntatt pasienter til tonsillektomi. 
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk), sykemelding og time til kontroll (Gul lapp i DIPS til: SO Stv ØNH Kontor)
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Plast:

 • Alle pasienter klareres av operatør før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter (elektronisk) og sykemelding
 • Time til kontroll dikteres i operasjonsbeskrivelsen. Sekretær sender ut brev om kontrolltime
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Oral:

 • Pasienten undersøkes vanligvis ikke av oralkirurg/tannlege før operasjon
 • Pasienten får eventuelle resepter, sykemelding og time til kontroll av sekretær etter operasjonen. Eventuelt kan papirene hentes i Oralkirurgisk ekspedisjon før kl. 15:00
 • Alle pasienter tilses av operatør før hjemreise

Tilleggsoppgaver:

 • Kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på PortørCom
 • Sjekke at det er nok pasienttøy. Ring 92412820 ved behov for påfyll
 • Hente ferdigsmurte brødskiver, yoghurt og juice på formiddagen
 • Sjekke at det er nok saft-is til tonsillotomi- og tonsillektomi-pasientene. Hentes i kantinen (husk å fylle ut skjema "Utlevering av varer")
 • Rydde på medisinrom
 • Vaske iv stativ og benkeoverflater
 • Pasientrom: Vaske bord, tørke av stoler, tømme søppel etc.
 • Plast undersøkelsesrom: Rydde, vaske benkeoverflater og tømme boss
 • ØNH undersøkelsesrommene: Rydde og tømme boss. Vaske benkeoverflater, mikroskop, hodelamper og annet utstyr. Vaske brukt utstyr på skyllerom 2AB og sørge for at det legges tilbake slik at det er klart til neste dag. 
 • Fredager:
  • Sjekke dato på medisiner og fylle på/rydde ut medisiner som er utgått på dato
  • Vaske kjøleskap og kaste mat/drikke som er utgått på dato

Kl. 11:30 - 19:30

 • Skrive ut operasjonsprogram for neste dag
 • Sjekke at alle journaler er på plass, eventuelt hente disse på anestesi-vaktrom. Ved påførte pasienter må det lages journal 
 • Ta utskrift av neste dags operasjonsprogram
 • Bestille senger til neste dag på PortørCom (helst før kl. 17:30). Husk å skrive i kommentarfeltet at sengen må ha 2 sengehester
 • Forberede pasienten i god tid slik at de er klar til å reise hjem før DK stenger kl. 19:30
 • Bestille eventuelle kontrolltimer ved å sende Gul lapp i DIPS til: SO Stv ØNH Kontor
 • Pasienter som av ulike årsaker blir innlagt på sengepost 2AB omgjøres fra dagkirurgisk til innleggelse kl. 19:00:
  • Dobbeltklikk på pasienten i OPR3-bildet og velg «gjør om til innleggelse»
  • Ta NEWS-målinger og før disse inn i Meona
  • Registrer pasientens medikamenter i Meona
 • Pasienter som ikke har reist hjem kl. 19:00, følger KD sykepleier til sengeposten. Husk å fylle ut skjema med årsak
 • Rydde på DK: Sette søppelsekker og tøysekker på urent lager, vaske bord, tømme kjøleskap og ta med brukt utstyr tilbake til kjøkkenet
 • Sette O2 kolbe tilbake på akuttrom 2AB
 • Journaler til pasienter som er reist:
  • ØNH: Legges i bakke til sekretær på vaktrom ØNH
  • Oral: Legges i bakke til sekretær Oral på vaktrom ØNH
  • Plast: Legges i bakke til pasienter som har reist på vaktrom Plast
 • Kjøre senger fra korridor inn på rom A (7 senger) og rom B (5 senger)
 • Legge nøkkel til medisintrallen i egen boks på medisinrom 
 • Husk å låse dørene!
 • Delta på sengeposten resten av vakten. KD blir fordelt av KL til å være der det er størst behov, ØNH eller Plast