Arbeidsbeskrivelse/kontrakt for praksiskonsulent - lege v. 1.1, 06.06.2018

Ansettelsesforhold

 

Oppdragsgiver / divisjon:

 

Kontaktperson i avdelingen/seksjonen:

 

Avtalte møter mellom PKO og avdelingen:

 

Dato(er)/klokkeslett:________________________________________________

 

 

Det tilstrebes at det avholdes møter sammen med PKO sykepleier og dens kontaktperson ved behov.

 

Oppgaver

Praksiskonsulenten skal i henhold til Overordnet arbeidsbeskrivelsebidra i avdelingens arbeid med forbedring av systemet for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Arbeidet skal finne sted på overordnet nivå og ikke i forhold til enkeltpasienter.

 

Praksiskonsulenten skal/ bør:

  • Delta i faste PKO møter en gang pr.måned
  • Delta i årlig gjennomgang av problemstillinger, med vekt på å avklare uhensiktsmessig arbeidsfordeling mellom nivåene.
  • Bidra med å synliggjøre svikt i samhandlingen mellom nivåene for eksempel gjennom arbeid med pasientforløp
  • Gjennom systematisk arbeid og kontakt med øvrige fastleger i kommunen(e), tilstrebe forbedring i samhandlingen mellom nivåene
  • Sammen med kontaktpersonen i divisjonen/klinikken, aktivt benytte praksisnytt som informasjonskanal/verktøy ved endring av rutiner som er nødvendige for å få til god samhandling/gode pasientforløp

 

 

 

Arbeidsform

Praksiskonsulenten skal forholde seg til kontaktpersonen (seksjons-/avdelingsleder) og gjøre avtale om møter fortløpende etter behov.

 

 

 

 

 

__________________________                        _____________________________

Dato/    sign. oppdragsgiver                                      Dato/ sign. praksiskonsulent