Tonsillotomi-Etter operasjonen-Pasientinformasjon v. 1.2