Tonsillotomi - Pasientinformasjon v. 1.3, 12.04.2021