Stomi og pyelostomiutstyr - fremgangsmåte for søking - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.10

1. Hensikt

Prosedyren beskriver fremgangsmåte for å bestille stomi- og pyelostomiutstyr til pasienter som skal skrives ut fra avdelingen.

 

2. Ansvar

Pasientansvarlig sykepleier har ansvar for at prosedyren gjennomføres i samråd med lege og eventuelt stomisykepleier.

 

3. Beskrivelse

Ved bestilling av stomiutstyr tar sykepleier kontakt med stomisykepleier på telefon 519235. De kommer til avdelingen etter avtale og blir i samråd med pasienten enige om hvilket utstyr som skal benyttes.

Gå inn på Støtte i DIPS Arena, velg "e-resept", trykk på fane 3 "FIB"

Ved pyelostomi, så har de fleste bandasjistene standard startpakker. Vi må bare presisere hvilken pose pasienten ønsker (flerkammer, 350 ml eller 650 ml), og om de vil ha en "sokk" eller borrelås til å feste posen til benet i.

Dersom pasienten trenger noe av følgende tilleggsutstyr, må dette spesifiseres på resepten i feltet "bruksveiledning": brokkbind, hudfilm eller fikseringsbelte. Det er kun tilbehøret som trenger å spesifiseres, ikke posene. Trykk "lagre". Resepten må godkjennes av lege.

Sykepleier ringer valgfri bandasjist, for eksempel en i pasientens hjemkommune, for å bestille utstyr. De kan levere utstyret på avdelingen eller eventuelt hjem til pasienten.

 

 

4. Avvik

Avvik meldes i synergi.