Innleggelse av kreftpasient - Gynekologisk kreftforløp 4AC v. 1.3

Åpen innleggelse 4AC

 

Gynekologisk avdeling 4AC praktiserer åpen innleggelse for alle pasienter med gynekologisk kreft som på grunn av behandling eller sykdomsutvikling har stor sannsynlighet for sykehusinnleggelse.

 

Åpen innleggelse er en avtalt ordning som gir pasienten anledning til å bli direkte innlagt på sykehuset uten å gå veien om legevakten eller fastlegen.

 

Målet er å gi større trygghet og økt livskvalitet til disse pasientene. Ordningen vil sikre pasientene raskere og bedre hjelp.

 

Tilbudet er et supplement til og erstatter ikke primærhelsetjenestens omsorg- og behandlingstilbud. Omsorgen for denne pasientgruppen forutsetter faglig samarbeid med primærhelsetjenesten. Tilbudene må samordnes slik at de pasientene som ønsker det, kan få være hjemme.

 

Prosedyre ved åpen innleggelse:

         Pasient, pårørende eller primærhelsetjenesten tar kontakt med sykepleier på avdelingen

         Sykepleier rekvirerer ambulanse eller taxi om nødvendig

         Pasienten kan så etter avtale med vakthavende lege, kjøres direkte til avdelingen

         Sykepleier tar imot pasienten og informerer enten avdelingslegen eller vakthavende lege om innleggelsen. Legen skriver så et innkomstnotat

 

Taxibestilling

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Telefonhenvendelser til Kvinneklinikken fra pasienter og pårørende