Okklusjonsbehandling - Pasientinformasjon v. 1.3, 23.01.2018