Tonsillektomi - Pasientinformasjon v. 1.6, 03.06.2021