Instrumenthåndbok RO apparat

Instrumenthåndbok RO apparat v. 1.2, 28.10.2016

1.      Hensikt: 

Riktig bruk og vedlikehold av Elga purelab prima 20. 

2.      Omfang:

Gjelder alle ansatte som bruker vannet.

 

3.      Definisjoner:

 

Revers osmose: RO-membraner brukes til å fjerne forurensninger (i vann) som er mindre enn 1 nm diameter. Det fjernes over 90% av ionisk forurensning, mesteparten av organisk forurensning og nesten alle partikler.

 

          Ledningsevne: Mål på den totale saltmengden(ioner) i vannet.

 

4.      Ansvar:

Seksjonsleder har ansvar for prosedyren. Fagleder har ansvar for oppdatering av prosedyren, vedlikehold av apparatet i tillegg til opplæring av nyansatte.

 

5.      Beskrivelse:

 

5.1 Prinsipp

Renseprosessen benytter to teknikker, revers osmose og adsorpsjon. Enheten produserer 20l/h av renset vann.

 

Springvann kommer inn gjennom sil og en forbehandlings patron som beskytter RO patron fra partikler/kolloid materiale og klor. Vannet passerer tre RO patroner før det går gjennom kvalitets sensor som måler vannets ledningsevne og temperatur.

 

5.2 Daglig bruk

Når det tappes større mengder vann på produksjonslab startes en pumpe for å få vannet fra tanken. RO apparatet starter ikke å fylle opp nytt vann i tanken før vannstanden er nede i 40% ,derfor er det lurt å tvangs starte apparatet når trengs å fylle opp i 10l kannene. Dette gjøres ved å trykke to ganger på knappen oppe til høyre for displayet.

 

Ved vedlikehold skal dato og signatur noteres i vedlikeholds skjema.

 

Skjema for vedlikehold av purelab prima (Ikke tilgjengelig)

 

En original manual gir en mer omfattende prosedyre og hvordan man går fram ved skifting av filter. Den er plassert i egen perm ved siden av destillasjonsapparatet sammen med vedlikeholds skjema

 

5.3 Vedlikehold og skifting av filter

Forfilteret (Pro GX059)byttes hver 3. mnd av VVS. Karbonfilteret(LC140) skal byttes hver 6. mnd av MU(Steinar). Tankfilter(RO membran) skiftes en gang i året, i forbindelse med årlig service.

 

Skjema for vedlikehold av purelab prima (Ikke tilgjengelig)

{{EQSDocument 32040}}

 

 

Se manualen for prosedyre.

 

 

 

6.      Avvik:

Avvik meldes i synergi

Synergi - Melding av saker (Ikke tilgjengelig) 

7.      Kilder/Referanser:

Manual for Purelab prima, utskrift i MU permen på ved siden av apparatet, og .pdf fil under F:\Substrat seksjon\Manual

 

Sertifikatene til filtere og annen nyttig dokumentasjon oppbevares i MU permen.