UL Covid- 19 på stue

UL Covid- 19 på stue v. 1.3, 07.09.2020

Indikasjon:

Pasienter som ikke kan forflyttes pga. kritisk/dårlig tilstand tas på stue.

Pasienter som kan stå, gå og som ikke er kritisk dårlige skal tas på lab 3.

 

Forberedelse:

        Kun lab 3- apparat skal brukes ved Covid- 19- pasienter

 

        Lab 4 brukes til rene pasienter og annen smitte

        Lab 1 brukes til rene pasienter og på barn, 3D  

        Prober: fjern fra apparatet de man ikke skal bruke

        Plast: dekk til så mye som mulig av apparatet. Unngå å dekke til apparatet helt nederst (rillene på hver side) og ved filteret bak oppe på apparatet.

        Probetrekk: bruk langt sterilt ul- trekk uten nåleguide

        Annet smittevernsutstyr (gule frakker, briller, munnbind/ P3, hansker, Persafe): får det utdelt ved isolatet

        Ta med veske merket med Covid- 19 som står på lab 3. Fyll på etter bruk!

o    Innhold i vesken:

o    Plast: minst 3 stk

o    Probetrekk: minst 2 stk

o    Overflatedesinfeksjon, max 75%

o    Tape: minst 1 stk

Man kan gjerne dekke til apparatet før man går opp på stue.

 

 

Etter undersøkelsen:

        Fjern plast og probetrekk i slusen på isolatet

        Vask hele apparatet og prober unntatt selve skjermen med Persafe i slusen. Husk ledningen og hjulene!

        Vask av apparatet med en klut med vann etter 10 min dersom ikke synlig søl,- etter 30 min ved synlig søl. Dette skal gjøres utenfor slusen i gangen eller her i avdelingen

        Vask av selve skjermen med en lett fuktet serviett/ klut med overflatedesinfeksjon max 75%

 

Smittevernutstyr personell (skal være tilgjengelig på sengepost):

         Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)

         P3-maske ved aerosolgenererende prosedyrer

         Smittefrakk (tøy eller engangs)

o    GlobaltSmittefrakk

o    GlobaltSmittefrakk i tøy

         Hette

         Hansker

         Visir

         Perasafe

Merknad:

         Ved ultralyd på stue; følg smitteregime til avd. og munnbind deretter

        På ultralyd skal man bruke Persafe i stedet for Virkon fordi Siemens og GE ikke har godkjent bruk av Virkon på UL- apparaturen.

 

 

Rutiner ved Covid-19 smitte på isolat:

        Dekk til apparat og deg selv før en går inn i sluse

        Følg smitteregime til avdeling og smittebekledning på personal deretter.

        Ikke gå inn i isolat før dette er klarert med personale på post. Opphold deg i sluse eller på gang til alt er klart.  

        Etter ultralyd skal vi kle av oss i uren sone (se stiplet linje i sluse).

        Ta av plast og probetrekk på apparatet. Deretter tas smittebekledning av. Utfører deretter desinfisering av apparat med Perasafe før apparat tas ut av sluse.

        Ta apparatet ut av sluse, la Persafe virke i 10 min (ved søl 30 min) før en etter tørker med våt klut for å fjerne rester etter desinfeksjon.

        Overflatedesinfeksjon max 75% på en lett fuktet serviett/ klut brukes på skjerm

      HUSK å desinfiser hender imellom avkledning og etter avkledning!

Avvik:

Avvik fra prosedyre kan forekomme. Det viktigeste er at en dekker til apparat, seg selv og at en desinfiserer apparat.

Utstyr kan endres ettersom det kan gå tomt for utstyr nevnt i prosedyre og retningslinjer kan bli endret.

 Relevante prosedyrer:

GlobaltPasientflyt med mistenkt/ bekreftet smitte av korona (corona) virus covid-19

LokaltHåndtering av pasienter med mistenkt/påvist Covid 19 ved Avdeling for radiologi

GlobaltIsolering - på og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr

GlobaltLuftsmitte - veiledning

 GlobaltMottak av traumepasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19