Barselomsorg på SUS- pasientforløp v. 1.5
Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæringPasientforløp for: Barselomsorg påSUSOverflyttes tilbarsel etterfødsel7G barselpostBarselomsorg ikommunehelstjenesten7I barselenhetpå hotelletPasientinfoom 7IPasientinfoom 7GAktuelle eksterne nettsiderHjemUtskrives fra føde/barsel SUS