Barselomsorg på SUS- pasientforløp v. 1.5, 24.02.2021
Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæringPasientforløp for: Barselomsorg påSUSOverflyttes tilbarsel etterfødsel7G barselpostBarselomsorg ikommunehelstjenesten7I barselenhetpå hotelletPasientinfoom 7IPasientinfoom 7GAktuelle eksterne nettsiderHjemUtskrives fra føde/barsel SUS