MU - Feilmeldingslogg Alinity i - System v. 1.0

MU – Skjema for feilmeldingslogg for Alinity i - System

Utstyr:_____________________

Denne loggen skal fungere som et register over hendelser for et bestemt utstyr, og skal fylles ut fortløpende. Det skal alltid skrives dato for når utstyret er godkjent for bruk igjen etter at feilen er rettet opp.

 

Dato og tidspunkt for når problemet oppsto:

 

Dato og tidspunkt for når service ble kontaktet:

 

Registrert av:

 

 

Hva er problemet (feilmelding)

Hva har blitt gjort (Feilsøking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført av:

 

MU tatt i bruk igjen: