Barsel - Velkomstsamtale 7G

Barsel - Velkomstsamtale 7G v. 1.11, 16.05.2019

 

Informasjonsmateriale:

”Velkommen til Barselavdeling 7G”

Ammesjekkliste

«Kjære foreldre», info skriv om Helsestasjonen

«Trygt sovemiljø for spebarnet»

«Hva gjør du når barnet ditt gråter»

Knipen (gi info om tid og sted)

Nyfødtscreening (finst på fleire språk)

Spedbarnsboken

Evt «Akutt keisersnitt»

 

Del ut en flaske antibac (hånddesinfeksjon) og informer om viktigheten av god håndhygiene.

 

Samtalen

Bruk ”Velkommen til Barselavdeling 7G” som en mal for samtalen.

Aktuelle punkter vises. Tilpass informasjonen etter mor sin tilstand.

 

Kvinnen

 • Fødselen: Hvordan opplevde kvinnen/paret fødselen? Behov for å snakke med jordmor/barnepleier/lege før utreise?
 • Renselse: Frisk blødning de 3-4 første dagene. Ta kontakt ved kvittering av koagler, illeluktende renselse eller tiltakende blødning.
 • Tørste/svette: Viktig å drikke mye.
 • Etterrier: Sammentrekninger som er hensiktsmessige. Ofte mer smertefulle for flergangsfødende. Kan lindres ved mageleie, vannlating, amming, varmepose, evt medikamentell smertelindring.
 • Rifter: Stingene løses opp etter et par uker. Dusj uten bruk av såpe.
 • Vannlating: Informer om betydning av vannlatning, og nedsatt vannlatningstrang.

Anbefaler vannlatning hver 3 time. Tom blære forebygger blødning og smertfulle etterrier.

 • Barseltårer: Normalt med psykiske reaksjoner i barseltiden. Det kan opptre rett etter fødselen, eller sener.
 • Knipen: I spisesalen 7.etg, mandag, onsdag og fredag kl 11.15-11.45. Formidle viktighet av bekkenbunnstrening.

 

Barnet

 

 • Avføring og urin: Observere våte bleier i løpet av dagen. Barnebek er luktfri, seig og sort. Avføringens farge og konsistens forandres når melkeproduksjonen kommer i gang.
 • Stell av barnet: 1.gangs fødende får tilbud om badestell.
 • Gulsott: Ta kontakt om barnet blir tiltakende søvnig og slapt, eller gul i huden og gul på det hvite i øynene. Foreldrene får nærmere informasjon om dette dersom barnet får gulsott.
 • Barnelegen: Barnet blir undersøkt første morgen, når det har passert seks timers alder.

 

Amming

 • Gi barnet mye nærkontakt/hud mot hud. Legg til barnet innen 6 timer etter fødsel. Informer mor om tidlige sult-/sugesignal. Det anbefales å legge til minst 8 ganger pr døgn og at barnet får suge så lenge det ønsker. Ring personalet for ammeveiledning. Gi informasjon om riktig ammestilling og sugeteknikk. Friske, fullbårne barn klarer seg som regel med mors råmelk til melkeproduksjonen er i gang. Nattamming stimulerer melkeproduksjonen. Anbefaler ikke bruk av smokk pga mindre stimulering av brystet/stort vekttap og sugeforvirring før etablert amming ca 2-4 uker etter fødsel. Håndmelking for å stimulere dersom barnet ikke suger.
 • Vis ammesjekklisten og hak av på den informajonen som er gitt. Oppfordre mor til å bruke listen aktivt for å få informasjon om amming.
 • Det finnes en nettbrosjyre om amming som er oversatt til flere språk her: Brosjyre amming. Denne printes ut og gis til kvinner med gjeldende språkbakgrunn.

 

 

Dokumentasjon

Dokumenter velkomstsamtalen i Natus:

 • Legg inn uterus stand på kurven
 • Velg notat på verktøylinja, dokumentgruppe ”Generelle journalnotat” -> ”samtale”. Kall notatet ”Velkomstsamtale”.
 • Hak av på barseloversikten når samtalen er gjennomført. Noter viktige opplysninger.

 

Lenker

Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken

Nyansatte-Introduksjonshefte føde/barsel og seksjons for fostermedisin og svangerskapsomsorg

Ammeprosedyre