Covid- 19 rengjøring beskyttelsesbrille flergangs v. 1.4

1.      Hensikt:

Desinfisere beskyttelsesbriller etter bruk ved Covid-19 pasienter slik at disse kan brukes på nytt.

 

2.     Ansvar:

        Hverdager: stueradiograf

          Helg: vakthavende radiograf

 

3.     Fremgangsmåte:

 

Brukte briller samles i søppelbøtte merket beskyttelsesbriller på de urene labene 3, 5, 7 og 18. Stueradiograf skal man- fre kl. 8 samle inn brukte briller fra lab 3, 5, 7 og 18 og vaske disse i dekontaminator på skyllerommet. I helg har vakthavende radiograf ansvar for dette.

Innsamling og vasking av briller kan gjøres oftere dersom det skulle bli mangel på rene briller. Brillene ligger i låsbart skap bak døra på skyllerommet.

 

Desinfeksjon i instrumentvaskemaskin

o    Briller/visir hard plast fraktes til desinfeksjonsrom i lukket plastpose

o    Ta på hansker. Arbeid slik at du ikke forurenser arbeidstøyet med potensielt forurenset utstyr. Hold derfor posen godt ut fra kroppen når du legger brillene/visir av hard plast i instrumentvaskemaskinen

o    Kast posen i smitteavfall, ta av hansker og utfør håndhygiene

o    Sett på instrumentvaskemaskin på program 3

o    Utfør håndhygiene før du forlater desinfeksjonsrommet

o    Etter desinfeksjon tørkes brillene med en klut og legges til tørk på ren side

o    Når de er tørre legges de på plass i låsbart skap på skyllerom

   - Beskrivelse: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=107637&picture=Generell_prosedyre_2_10_pkt_verdana_image002.jpg

4.     Avvik:

Dersom det skulle gå tomt for denne typen briller, kan man bruke briller som består av en ramme og utskiftbart plastikkglass.

5.     Kilder:

        Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)