Fast track kirurgi v. 1.4

Endringer er understreket

 

 

 

Bakgrunn : Fast track kirurgi basert på ERAS, er forskjellige tiltak for at pasientene skal komme seg så raskt som mulig etter en elektiv operasjon.

Ved aktive tiltak mot smerte, kvalme og tretthet kan pasientene mobiliseres raskere og spise og drikke normalt. Dette fører til at komplikasjonene reduseres. Innleggelsestiden og sykemeldingstiden kan forkortes.

Metode:

   Grundig og enhetlig skriftlig og muntlig informasjon fra leger og pleiepersonell

   Redusert kirurgisk stress  

   Optimal smertelindring

   Tidlig mobilisering

   Tidlig matinntak

   Anestesi

Fast track prosedyrer: Abdominal hysterectomi, vaginalplastikker, diagnostisk og terapeutisk laparoskopi, vaginale hysterectomi , TVTO – ”light” fast track, robotkirurgi

Huskeregler:

-Ved innkomst:

Informer pasienten

Gi pasienten resept på smertestillende som pasienten kan kjøpe på apoteket i løpet av dagen

Ordiner tromboseprofylakse og før på kurven.

Ordiner antibiotikaprofylakse ved hysterektomi , LAVH, nettplastikker, TVTO/TVTA

Informer om betydningen av mobilisering.

-Ved operasjon:

Markain i såret ved operasjonsstart.

Blærekateter ved spinal / epiduralanestesi til pas. er mobilisert. Kntr. med blærescanner for  resturin . Kateteret fjernes umiddelbart etter operasjonen hos alle andre, hvis det ikke foreligger medisinsk grunn til å beholde det.

Tamponade kun ved behov ved vaginalplastikker.

PCB ved operasjonsstart ved VH og LAVH

-Ved utskrivelsen:

Sykemelding

Informasjon til pasienten

Lettere mosjon tilstrebes umiddelbart etter utskrivelsen.