Laparoscopiutstyr, rutiner for Kvinneklinikken v. 1.0, 20.10.2010

 

RUTINER FOR BRUK AV LAPAROSCOPIUTSTYR

 

På den sentrale Operasjonsavdeling benytter både Kvinneklinikken og Kirurgisk avdeling laparoscopisk utstyr. Erfaring har vist at utstyret må behandles med forsiktighet, da det går lett i stykker. Utstyret varer lengst hvis det er et lite antall personer som bruker og rengjør det.  Innkjøp av nytt lap.scopisk utstyr belastes den enkelte avdelings budsjett.

Hver avdeling har også sine standard oppsett på brikker og separate instrumenter.

For at utstyret skal vare lengst mulig, er det hensiktsmessig at hver avdeling bruker sitt eget utstyr, og at utlån av utstyr skjer i minst mulig grad.

 

Følgende regler er retningsgivende:

 

1) Hver avdeling setter opp sitt operasjonsprogram slik at en unngår å få 2 eller flere lap.scopiske inngrep samtidig.

 

2) Hvis det oppstår uforutsette hendelser under en lap.scopisk operasjon, og en avdeling ikke har nok tilgjengelig sterilt utstyr, kan en låne utstyr mellom avdelingene. Hvis det oppstår andre uforutsette situasjoner hvor en er nødt til å låne utstyr av en annen avdeling, skal det konfereres med en overlege på vedkommende avdeling om lån av utstyret.

 

3) Alt personell som skal håndtere laparoscopisk utstyr må sette seg grundig inn i bruk og evt.rengjøring av utstyret .