Perioperative medikamentrutiner v. 2.3, 20.04.2016

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Premedikasjon

Doseres av anestesilege, som samtidig påfører evt. faste medisiner som pasienten må ta preoperativt. Premedikasjonen gis vanligvis 1-2 t før pasienten kjøres ned til operasjon.

 

 

Paracetamol(Paracet®): po. 0,5 gr. <50 kg

                                            1,0 gr. 50 – 69 kg

                                            1,5 gr. 70 – 99 kg

                                            2 g > 100 kg

 

Diclofenac(Voltaren®): 50 mg  

 

Kombinert med paracetamol oppnår en redusert opiat-forbruk og postoperativ kvalme, samt raskere mobilisering / peroral næring

Diklofenac gis ikke rutinemessig ved blødningstendens, nyresvikt, hjerte/ karsykdommer og en del andre tilstander: Se Felleskatalogen!

Forsiktighet hos pas. over 70 år

 

Hos risikopasienter for ulcus/ dyspepsi/ gastritt kan man kombinere diclofenac + misoprosol (Arthrotec®) 1 tbl erstatte diclofenac (Voltaren®): 

 

Oksykodon (Oxycontin ®) tbl. po, < 70 kg: 10 mg x 1,> 70 kg: 20 mg x 1

 

Oxycodon gis ikke rutinemessig til pasienter som skal inn til mindre dagkirurgiske inngrep som: TVT, diagnostisk og operativ hysteroskopi, kirurgisk svangerskapsavbrudd, fraksjonert abrasio, vaginal punksjon, marsupilisajon, konisering.

 

Oxazepam (Sobril®) 10-25 mg – gis ikke rutinemessig. 

Hos svært engstelige kan oxacepam gis tidligere

Minste dose oxacepam til dag-kirurgiske pasienter

Pasienter over 80 år gis ikke oxacepam

Premedikasjon ved dagkirurgi/ fast track basert på ERAS-prinsippene                                                                   

Preoperativ ernæringsdrikk ”Preop”

400 ml kvelden før

200 ml kl 06:00 operasjonsdagen

 

Preoperativ medikasjon

Paracetamol (Paracet®) po. 0,5 gr. <50 kg

                                            1,0 gr. 50 – 69 kg

                                            1,5 gr. 70 – 99 kg

                                            2 g > 100 kg

 

Cyklizin hydrochlorid ( Marzine®) 50 mg peros

Dexametason po. (Fortecortin®) obs infeksjon/ diabetes!

8 mg <50kg

12 mg: 50 – 69 kg

16 mg > 70 kg

 

Oxykondon po. (Oxycontin®tbl) < 70 kg : 10 mg x1,

 > 70 kg: 20 mg x 1.

 

 

Preop. standardprosedyre v/ TVT-O / TVTA:

Premedikasjon: som ved ERAS unntatt inntak av næringsdrikker

 

Peroperativt 

Før bukhulen åpnes ved laparotomi / laparoskopi, settes Marcain 0,5 % dypt subcutant ned mot fascien ved operasjonssåret, max 40 ml.

 

Postoperativ analgetika

Forordnes av postlegen etter vanlige retningslinjer

God smertebehandling muliggjør tidlig mobilisering

 

Paracetamol (Paracet®) 1,0 gram x 4 pr.os (Pas.< 50 kg gis 1,0 g x 3) gis rutinemessig.

Ved kvalme /oppkast kan der gis 1,5 g supp.x 4 i stedet.Dersom der ikke er gitt NSAID’s kan en trygt gi døgndose på 1 g x 4-6 i en uke (ved normal leverfunksjon hos voksne)
(max døgndose 4 g ved alkoholisme / anti-epileptika)

Diclofenac ( Voltaren®) 50 mg x 3 pr.os.

 Evt individuell vurdering ved lege. Lavere dosering ved liten vekt / høy alder.(se kontraindikasjoner)

Hos risikopas.for ulcus/ dyspepsi/ gastritt kan komb. diclofenac + misoprosol

(Arthrotec®) 1 tbl x 3 erstatte diclofenac ( Voltaren®)

Oksykodon (Oxycontin®), <70 kg: 10 mg x2 p.o,> 70 kg: 20 mg x2 p.o

Oksykodon (Oksynorm®) 2.5 mg iv./ 5 mg po. 

 

Dersom tarmanastomose eller obstipasjon byttes Oxycontin® ut med Targiniq®

 

Oxycodon gis ikke rutinemessig til pas. som har gjennomgått mindre dagkirurgiske inngrep som: TVT, TVTO/TVTA, diagnostisk og operativ hysteroskopi, kirurgisk svangerskapsavbrudd, fraksjonert abrasio, vaginal punksjon, marsupilisajon, konisering, Novasure  

 

 

Postop. analgetika ved dagkirurgi/ fast track basert på ERAS prinsippene

Oksykodon (Oksynorm®) 2.5 mg iv./ 5 mg po. 

Paracetamol (Paracet®) 1 g x 4 po.

Diclofenac(Voltaren®) 25 (<50 kg) – 50 mg x 3 po.

Hos risikopas.for ulcus/ dyspepsi/ gastritt kan komb. diclofenac + misoprosol

(Arthrotec®) 1  tbl x 3 erstattediclofenac ( Voltaren®)

 

Konisering :For per- og postoperativ smertelindring vurder PCB

Ved vaporisering påsmøres Xylocain gel ved inngrepets avslutning ( evt. Rp.)

 

Postoperativ anti-emetika

Gis som hovedregel etter behov. Profylakse kan gis før avslutning av anestesi hos disponerte pasienter

På sengeavdeling er førstehåndspreparater

Metoclopramid (Afipran ®) 10-20 mg i.v. x 1 ved 

  dagkirurgi, x 2-3 for innlagte eller

Ondansetron (Zofran®) 1- 4 mg i.v x 1

 

 

 

Annen medikasjon

 

  • Sovemidler: Zopiklon (Imovane®) 5-7.5 mg, eldre 3.75-5 mg
  • Avføringsmidler:

ü  Laktulose mixtur 10-15 ml x 3 gis ved:

-      Vaginalplatikk fra 1 postoperativ dag, ved langvarig behandling med opiater eller ondansetron (Zofran®), ved obstipasjon

ü  Pursennid – 12 mg – 2 tabletter om kvelden, gis etter vaginalplastikk 1.post-operative dag

ü  Makrogol (Movicol®)

ü  Metylnaltreksonbromid (Relistor®)

ü  Natriumpikosulfat (Laxoberal®) dråper