Smerter i buk/bekken-utredning før henvisning til avd. Kvinneklinikken v. 1.3, 20.11.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Akutte og kroniske smerter i buk/bekken

 

Undersøkelser og prøver som bør være utført før henvisning til avd. Kvinneklinikken:

 

 

  • Grundig anamnese (se ID 21943)
  • Abdominalundersøkelse
  • Gynekologisk undersøkelse

-      Nylig tatt cervix cytologi?

-      Chlamydia og bakt.us

  • Temp
  • Blodprøver; Hgb, leuk, CRP, kreatinin, leverprøver, elektrolytter
  • Graviditetstest
  • Rektaleksplorasjon? Hemofec?
  • Urinstix

 

 

Fastlege/pasient bør fylle ut smertekalender (helst > 3 mnd.) dersom man mistenker endometriose.