CTG-apparat v. 1.10

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

 

 

1.    Fabrikat/type

Apparattype: Hewlett Packard M 1350 B      

Produsent: Hewlett Packard

 

2.    Plassering:

Føden sin transport-CTG apparat står på sectio stua på operasjonsavdelingen.

Fostermedisinsk poliklinikk.

 

3.    Apparatbeskrivelse

Kardiotokograf.

 

4.    Bruksområde

Registrerer fosterets hjertefrekvens, bevegelser og evt riaktivitet hos kvinnen. Kan også brukes ved tvillinger. Fosterlyden kan måles både eksternt og internt.

 

5.    Tilleggsutstyr

Papir til registrering.

Probe til intern registrering.

Ekstra ekstern probe til bruk ved tvillinger.

Knapp til å registrere spark.

BT mansjett.

 

6.    Bruksanvisning

Apparatet må være tilkoblet strøm. Skru på apparatet; knapp på framsiden. Ta gelé på ekstern probe. Fest på mors mage med belte, i høyde med barnets hjerte. Sørg for at papiret skrives (grønn knapp øverst til høyre).

Tocograf festes med belter på mors mage øverst på uterus.

Ved tvillinger trykk på FΔ-knappen øverst til venstre på apparatet. Trykk på +-knappen 2 ganger. Etter noen sekunder kommer fosterlyden igjen opp i displayet. Slik får man skilt tvillingene (den ene blir flyttet 20 slag opp) og man unngår at lydene skrives opp på hverandre. Markér hvilken tvilling man har flyttet opp, da det ellers kan se ut som om denne er tachycard.

 

7.    Brukerfeil

Kan registrere mors puls ved ekstern registrering, obs! kontrollmåling av kvinnens puls.

Ved intern registrering kan elektroden settes i cervix. Ved tvillinger kan man ta inn samme foster med de to probene. Det vil da komme opp spørsmålstegn på pairregistreringen.

Papiret kan settes inn feil vei, eller kile seg i apparatet. Dersom den grønne knappen oppe til høyre ikke lyser, får man ikke utskrift av registreringen.

 

8.    Avvik

Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

Ved skade på medisinteknisk utstyr la utstyret være urørt og lever det til Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI)for reparasjon.

 

9.    Rengjøring

Rengjøres daglig med såpe og vann. Kjemisk desinfisering ved blodsøl/smitte.

 

10.Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI),tlf 518484

 

Se ellers Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

 

11.Sertifisering

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldende perm om Medisinteknisk utstyr.

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldende regler og forskrifter.