Kryobehandling (frysebehandling med flytende nitrogen) - Pasientinformasjon v. 1.3, 13.11.2018