Kryobehandling (frysebehandling med flytende nitrogen) - Pasientinformasjon v. 1.4, 22.03.2022