Kryobehandling (frysebehandling med flytende nitrogen) - Pasientinformasjon v. 1.5, 16.06.2022