Arbeidsbeskrivelse Ansvarshavende Operasjonssykepleier på nattevakt v. 1.4, 08.06.2021

Ansvarshavende operasjonssykepleier (er markert i min GAT)

 • Er koordinator på vakten.
 • Fordele vakt-teamene på bakgrunn av behov og kompetanse.

 • Ansvar for calling *49015 og vakttelefon 959 46 269 (561662). 

 • Sørge for at akuttstuer er sjekket og nødvendig utstyr tilgjengelig.

 • Har ansvar for å koordinere arbeidet og fellesoppgaver for operasjonssykepleierne.

 • Koordinere operasjonssykepleiernes arbeid sammen med vakthavende anestesisykepleier og anestesilege.

 • Sende operasjonspersonale i akuttmottak ved tramecalling.

 • Ved brann – ha oversikt over hvor egne ansatte befinner seg. (opr. spl / renhold). Eventuelt dokumentere på egen liste.

 • Ved behov for ekstra bemanning, kalle inn personell etter avtale med vakthavende anestesilege.

 • Kalle inn personale ved sykdom/fravær - bruk evt. renhold til ringejobben (kan bruke navnelisten til masseskade, EQS eller Min GAT)

 • Har ansvar for å motta og gi rapport om pågående og meldte operasjoner, aktuelle utstyrsopplysninger og arbeidsoppgaver som gjenstår til neste vaktteam.

 • Fylle ut vaktrapport etter hver vakt, og sørge for at sykdom / fravær og andre beskjeder meldes nærmeste leder. Fange opp behov for samtale / oppfølging ved traumatiske situasjoner/hendelser, og rapportere til avdelingsledelsen i etterkant.

 • Ansvarshavende har ikke ansvar for prøvehåndtering.


​​Ved Masseskade

Vakthavende operasjonssykepleier vil bli oppringt hvis det er konferansealarm utløst av AMK.

Vakthavende vil også motta fase 1 alarm. (Se rutine i link, EQS eller i masseskadepermen)

Bruk eventuelt nærmeste leder/renholder til ringe inn personale fra masseskadeliste /MinGat/EQS.

 

Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Aften/Natt

Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Helg

Traumemanual Forside (Ikke tilgjengelig)

Kollegastøtteordningen - Helse Stavanger (Ikke tilgjengelig)

Vaktrapport operasjon (Ikke tilgjengelig)

Brannkort Operasjonsavdelingen (Ikke tilgjengelig)

Varsling og ansvar (Ikke tilgjengelig)

Økt beredskap - Oppmøte og fordeling av beredskapskort (Ikke tilgjengelig)

Masseskade Navneliste Operasjonsavdelingen (Ikke tilgjengelig)

Akuttstuer SOP Sjekkliste (Ikke tilgjengelig)

Remisser, Preparater og Prøver (Ikke tilgjengelig)

Innkalling av ekstra-team på vakt på bakgrunn av triagering (Ikke tilgjengelig)