Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Aften/Natt v. 1.3

Arbeidsbeskrivelsen gjelder f.o.m natt til mandag t.o.m. natt til fredag.

For helg og høytid gjelder egen arbeidsbeskrivelse.  

 

AFTENVAKT

Møte på konferanserommet for å motta rapport fra avdelingene.

 

Påse at stuer til øyeblikkelig hjelp er klargjort og nødvendig utstyr tilgjengelig.

- Hastesectio (stue 11 og laserrom)

- Akutt aortaaneurisme / skader (stue 5)

- Hodeskader (stue 4)

- Placentauthenting (stue 12)

- Stue 15 klar til TUR

 

Fylle på skaper og klargjøre operasjonsstuer hvor dette ikke er gjort.

 

Rydde i avdelingen dersom dette er nødvendig (puter, støtter, rack, C-bue, traller osv)

 

Etter kl.18.00: sette instrumenter inn i / ta ut av vaskemaskinene.

Etter kl.21.30 (eller når personalet fra sterilsentralen ikke har anledning) skal dette arbeidet utføres hvis en har tid:

  • Tømme heiser og rydde på plass utstyr fra sterilsentralen.
  • Ukjent utstyr legges på kjøkkenbenken på sterilt lager (for å unngå at det gjemmes bort)

 

NATTEVAKT

Møter på oppholdsrommet for å motta rapport fra ansvarshavende operasjonssykepleier på vakt.

 

Natt til fredag: Kl. 23.00 Slå av autoklave i opr. (SOP) (Autoklaven må bli kald for rengjøring fredag morgen)

 

Kontrollere skyllerom og vaskemaskiner

 

Påse at stuer til øyeblikkelig hjelp er klargjort og nødvendig utstyr tilgjengelig.

- Hastesectio (stue 11 og laserrom)

- Akutt aortaaneurisme / skader (stue 5)

- Hodeskader (stue 4)

- Placentauthenting (stue 12)

- Stue 15 klar til TUR

 

Gjøre klar operasjonsbord til de første operasjoner på programmet dagen etter.

  • Ved totalprotese kjøres klargjort operasjonsbord til ”ventehall”
  • Gjøre klar stue 2 og 3 til første operasjon

 

Rydde i avdelingen dersom dette er nødvendig (puter, støtter osv)