Arbeidsbeskrivelse for Operasjonssykepleier Helg v. 1.2

DAGVAKT LØRDAG

Møte på PC-rom gang 2 for å motta rapport fra ansvarshavende operasjonssykepleier.

Kontrollere skyllerom og vaskemaskiner.

Påse at akuttstuer er klargjort og nødvendig utstyr tilgjengelig.

- Hastesectio (stue 11 og laserrom)

- Akutt aortaaneurisme / skader (stue 5)

- Hodeskader (stue 4)

- Placentauthenting (stue 12)

- Stue 15 klar til TUR

 

Rydde i avdelingen dersom dette er nødvendig (puter, støtter, rack, C-bue, traller osv)

Kontrollere at det er tilstrekkelig med sterilt utstyr i operasjonsavdelingen, og evt. ta kontakt med sterilsentralen ved behov for utstyr: åpent 08:00-15:30.

 

DAGVAKT SØNDAG og helligdager

Møte på PC-rom gang 2 for å motta rapport fra ansvarshavende operasjonssykepleier.

Kontrollere skyllerom og vaskemaskiner.

Påse at akuttstuer er klargjort og nødvendig utstyr tilgjengelig.

- Hastesectio (stue 11 og laserrom)

- Akutt aortaaneurisme / skader (stue 5)

- Hodeskader (stue 4)

- Placentauthenting (stue 12)

- Stue 15 klar til TUR

 

Rydde i avdelingen dersom dette er nødvendig (puter, støtter, rack, C-bue, traller osv)

Fylle på skaper og klargjøre operasjonsstuer hvor dette ikke er gjort.

Fylle på skap på stue 1 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 og evt. andre stuer som er blitt brukt mye i helgen.

Kontrollere at det er tilstrekkelig med sterilt utstyr i operasjonsavdelingen, og evt. ta kontakt med sterilsentralen ved behov for utstyr: åpent 09:30-17:00.

Bytte sengetøy. 

 

AFTEN OG NATTEVAKTER (f.o.m. natt til lørdag t.o.m. aften søn- og helligdager)

Møte på oppholdsrommet for å motta rapport fra ansvarshavende operasjonssykepleier.

Kontrollere skyllerom og vaskemaskiner.

Påse at akuttstuer er klargjort og nødvendig utstyr tilgjengelig.

- Hastesectio (stue 11 og laserrom)

- Akutt aortaaneurisme / skader (stue 5)

- Hodeskader (stue 4)

- Placentauthenting (stue 12)

- Stue 15 klar til TUR

Rydde i avdelingen dersom dette er nødvendig (puter, støtter osv)