Palliativt senter

Palliativt senter v. 1.13, 04.05.2021

 

Dokument tilhørende palliativt senter

 

 

Prosedyrer / retningslinjer

 

Baxter Infusor i palliativ behandling (Ikke tilgjengelig) -Prosedyre med undervisningsvideo

Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (Ikke tilgjengelig) -Prosedyre med undervisningsvideoer

Sprøytepumpe til kontinuerlig subcutan medisinering (Ikke tilgjengelig) -Prosedyre med undervisningsvideoer

Prosedyre for utlån av pumpe til kontinuerlig subkutan infusjon i Helse Stavanger foretaksområde (Ikke tilgjengelig)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Sentral venøse kateter, Langtid - håndtering og stell (Ikke tilgjengelig)

Livets siste dager - implementering og bruk av plan for lindring i livets sluttfase

 

Tunnelerte spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter (Ikke tilgjengelig)

 

Pasientforløp

 

Pasientforløp i palliasjon

 

Skjema

 

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter

Informasjon om bruk av individuell plan for palliative pasienter

 

ESAS

ESAS-r

Forløpskjema

Kroppskart for smerteregistrering

Kontrollskjema- sprøytepumpe Micrel MP Daily (Ikke tilgjengelig)

 

Sekundærskjema og ESAS på flere språk finner du på:

Kompetansesenter for lindrande behandling, helseregion vest

 

Nyttige lenker

 

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen