AMM - Boomerang - Forenklet temperaturkontroll v. 1.1

1.   Hensikt: 

Vise hvordan det kan utføres en forenklet kontroll av Boomerangsensorer i tilfeller hvor det ikke kan gjennomføres ordinær kontroll.

 

2.   Omfang:

Skal kun benyttes mellom to ordinære kontroller med Testo, se Temperaturkontroll med Testo 735-2 (Ikke tilgjengelig) og skal ikke erstatte den ordinære kontrollen over tid.

NB! Er kun gjeldende for de sensorene som er risikovurdert til å kunne stå over en ordinær årlig kontroll med Testo. Dette gjelder de sensorene som ikke har havarialarm.

 

3.   Ansvar:

Systemadministrator eller annen person som er utpekt og opplært til gjennomføring av denne kontrollen.

 

4.   Beskrivelse:

Sensorene kontrolleres en og en.

Denne forenklede kontrollen skal kun gjennomføres én gang mellom to ordinære kontroller med Testo.

 

 

Logg inn i Boomerang. Fremgangsmåte for innlogging, følg prosedyre: Boomerang - Kvittering av sensoralarm (Ikke tilgjengelig), pkt 3.1.1

1)   Fremgangsmåte forenklet kontroll:

a)    Velg aktuell sensor i listen til venstre i bildet. Bildet til høyre vil da vise siste loggede temperaturmålinger og tilhørende graf for siste 10 dager (=ordinær innstilling).

b)    For å få frem graf for målinger siden forrige kontroll med Testo:

trykk på ikonet og velg antall dager siden kontroll med Testo, f.eks. 365. Trykk så på A (average) for å se gjennomsnittsverdien. 

Bilde 1 viser hvordan få frem graf som viser gjennomsnittsverdi siden forrige kontroll.

 

c)    Dersom grafen viser en jevn gjennomsnittsverdi som tilsvarer en jevn middelverdi for temperaturintervallet som utstyret skal ha, kan kontrollen godkjennes. Vær obs på endringer i graf over tid.

d)    Ta et skjermbilde av grafen og legg inn i malen under Relatert. Husk å notere hvilken sensor grafen tilhører, dato for gjennomføring og om kontrollen godkjennes. Ikke godkjent: Se punkt 5.

e)    Tilbakestill intervall ved å trykke på ikonet og velge 10 dager

f)     Utløs så en alarm for sensoren: Dette for å kontrollere at alarmen fungerer som den skal:

i)     Markér aktuell sensor, gå inn på Innstillinger (høyreklikk) – Logging. Velg logging: 1 minutt, alarmfilter: 0. NB! Notér eventuelt ned innstillingene, da disse skal tilbakestilles etterpå!

ii)    Gå til aktuell sensor, ta den ut og sette den i en kopp med vann som har temperatur utenfor aktuelt temperaturintervall. (Bruk termokopp merket Boomerang på kvalitetskoordinators kontor.)

iii)   Vent til alarm er utløst før sensoren settes tilbake på plass og Innstillinger endres tilbake til opprinnelige innstillinger.

g)    Merk utstyret med dato for gjennomført Forenklet kontroll. Skriv også inn resultatet av alarmkontrollen i malen.

h)   Punktene a) til g) gjentas for hver sensor.

2)   Den ferdige rapporten signeres til slutt og lagres på lik linje med ordinære Testo-rapporter: På F:\KVALITETSSIKRING\Temperaturkontroll og i Elements.

 

5.   Avvik:

Dersom den forenklede kontrollen ikke kan godkjennes for en sensor, enten pga grafen eller pga alarmkontrollen: meldes i synergi og følges opp der. Ett av tiltakene skal være å gjennomføre kontroll med Testo.

 

6.   Kilder/Referanser:

Se ROS-analyse under Relatert.