Svangerskapskvalme-alvorlig. -Utredning før henvisning til Kvinneklinikken v. 1.7, 15.04.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

Ved hyperemesis gravidarum er kvalme og brekninger så uttalt at allmenntilstanden påvirkes. Pasienten får problemer med å få i seg mat og drikke, og kan bli avmagret og dehydrert, med elektrolyttforstyrrelser og ketonuri. Tegn på uttørring kan være svimmelhet, tørrhet i munnen, tørre, sprukne lepper, mindre mengde mørk urin og vekttap.

Generelle råd: Svangerskap - Kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon

 

Utredning
Aktuelle undersøkelser i allmennpraksis er SF-mål, vekt, Hb, CRP, urin (ketoner, albumin, nitrit), Na, K, Cl, Ca, P, Mg, FT4 og TSH. Ved lett redusert allmenntilstand kan kvinnen henvises til kommunale senger av fastlegen. Bruk SUKK skjema Svangerskaps Utløst Kvalme Kvantifisering, SUKK skjema (Ikke tilgjengelig) for vurdering. Ved alvorlig svangerskapskvalme (SUKK >13) må kvinnen henvises til Kvinneklinikken.

 

Behandlingsmål

-          Medisinske mål - å gjenopprette væskebalansen og bedre ernæringstilstanden.

-          Psykososiale mål – å gi pasienten trygghet og støtte gjennom samtaler og ernæringsråd.

-          Forebygge alvorlige komplikasjoner som elektrolyttforstyrrelser, vitamin mangel (Wernicke encephalopathy) og ekstremt vekttap.

 

Hva kan fastlegen gjøre?

-          Viktig å komme tidlig til med behandling for å forbygge progresjon.

-          Kostrådsveiledning (ernæringstilskudd, vitamintilskudd, unngå «triggere») – se link

-          Registrere væskeinntak og mat ved å føre drikke- og kost-liste. Vurdere energiinntaket i forhold til det basale energibehov: 30 kcal/kg/døgn

-          Ukentlig kontroll av vekt og urin

-          Sykmelding

-          Antiemetisk behandling

 

Antiemetisk behandling

Generell regel:

-          Tilbakeholden med antiemetika

-          Bør fortrinnsvis bare brukes over et kort tidsrom

-          Kan gjerne begynne med to medikamenter, for så å trappe ned.

 

Førstegenerasjons antihistaminika

-          Meclozin (Postafen ®)  (tabl 25 mg x 4-6

-          Prometazin (Phenergan ®) (tabl 25mg x 4-6 pr os), bør ikke brukes over lengre tid.

 

Antipsykotikum (nevroleptika) – dopaminantagonister:

-          Metoklopramid  (Afipran ®) tabl. 5-10 mg x 3-4, evt 10 mg x 3-4 i.v/ i.m. Bør ikke gis i 3 trimester. Anbefales brukt i maks 5 dager pga risiko for nevrologiske bivirkninger.

-          Proklorperazin (Stemetil ®) ( tabl 10 mg x 3-4 dgl). Bør ikke brukes i 3. trimester.

 

Annen antiemetisk behandling

-          Ondansetron (Zofran®), må ikke tas i kombinasjon med antihistamin. 2. linje behandling på grunn av risiko for misdannelser (orofacial, ventrikkel septum).

-          Pyridoxin (Vitamin B6)  40mg x 2, gjerne i kombinasjon med antihistamin.

-          Ingefær i mat, drikke eller som tabletter.

-          Akupunktur, hypnose

Når henvise/innlegge?
Ved alvorlig svangerskapskvalme (SUKK >13) med sterkt redusert allmenntilstand, dehydrering og vekttap skal kvinnen henvises sykehuset hvor kvinnen vil vurderes i forhold til sondeernæring.

 

-   alvorlig dehydrering

-   elektrolyttforstyrrelser

-   økende vekttap tross kostrådsveiledning og/eller stor diskrepans mellom det aktuelle energiinntak og beregnet behov

 

 

Lenker:

Svangerskap - Kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon

Svangerskap - kostråd ved kvalme i svangerskapet - pasientinformasjon (Engelsk)

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon (Engelsk)

Svangerskap - Hyperemesis - pasientinformasjon

 

 

www.helsedirektoratet.no/gravid