Preoperativ journalopptak - sykepleie/hjelpepleieprosedyre ved gynekologisk poliklinikk v. 1.6, 21.08.2019

Kvinneklinikken ©SUS

Prosedyren er omarbeidet

 

 

Hensikt:

Denne prosedyren er ment som en sjekkliste i første del av pasientforløpet når pasienten er på journalopptak.

 

Ansvar:

Sykepleier eller hjelpepleier/helsefagarbeider

 

Beskrivelse:
Journalopptak gjøres på gynekologisk poliklinikk i forkant av operasjonen

Fokus på ivaretagelse og trygge pasienten dagen hun er på journalopptak

 

 

Mottak av pasient:

 

         Informer pasienten om rekkefølgen for dagen ved journalopptaket (informasjon av sykepleier/hjelpepleier, undersøkelse hos lege, blodprøve og evt EKG osv.)

         Spør pasienten om de har fått personopplysningsskjema i posten og om hun har fylt ut skjema.

         Bruk sjekkliste journalopptak Dagkirurgi/Fast track KK SUS Journalopptak - Sjekkliste Dagkirurgi/ Fast Track KK SUS

         Ta BT, puls, høyde, vekt og BMI og skriv inn på sjekklisten

         Sjekk om pasienten har vært innlagt ved sykehus utenfor Norge i løpet av siste 12 måneder. I tilfelle ja, testet for MRSA, VRE og ESBL?

 

Lege tar journalopptak og bestemmer type inngrep og fyller ut punkt 2 på sjekklisten.

 

         Sykepleier/hjelpepleier informerer pasienten om pre/postoperative rutiner ut ifra type inngrep som er bestemt og om operasjonen er på SOP eller Hillevåg dagkirurgi. Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP

         EKG (tas på alle >60 år, evt. Indikasjon)

         Resturin skal måles (blærescanning) for de som skal til vaginal plastikk

         Samtykkeerklæring NGER til alle som skal til endoskopier (pasientene må signere)

         Sikre at pasientens legemidler er samstemt og lagt inn i MEONA

         Hvis pasienten skal opereres i Hillevåg: Legen skriver ut resept, pasienten tar Paracet etter angivelse i pasientinfoskriv preoperativt

         Hvis fast-track kun SOP, informer om næringsdrikker som skal inntas kvelden før (400ml) og operasjonsdagen (200 ml) kjøpes på apoteket og sykepleier/hjelpepleier skriver «resept». Anbefales å kjøpe på SUS apotek. Informasjon om hvilken type næringsdrikk står på informasjonsskriv til deg som skal opr. på SOP

 

Pasienten skal informeres om:

 

 • Ta av neglelakk, smykker og ringer før operasjonen
 • Ta med lette sko, ikke barbent på gulvet
 • Fasting fra midnatt dagen før operasjonen (de som opr. i Hillevåg, kan drikke 2 timer før oppmøte)
 • Premedisinering
 • Anestesi form
 • Eventuelt foleykateter og tampong
 • Klexane postoperativt: Pasientinformasjon - Enoksaparin (Klexane) (Ikke tilgjengelig) https://www.felleskatalogen.no/medisin/dokument/klexane-sanofi-aventis
 • Resepter kan hentes ut før inngrepet
 • Sjekke behov for sykemelding
 • Ved vaginalplastikk: 1 Microlax (kvelden før opr.) og 2tbl.Pursenid 1.post opr. dag og at de får dette med fra avdelingen

 

Blodprøver:

 

 • Sekretær tar blodprøve journalopptaksdagen
 • Informere om B-bank II som pasienten må ta dagen før operasjonen hvis operasjon mandag tas blodprøve på SUS fredag før.
 • Informer pasienten at hun ikke kan kjøre bil operasjonsdagen. Hvis hun reiser hjem samme dag, må hun ha en voksen person hjemme hos seg første natten. 

 

Dokumentasjon:

 

 • Journalopptak – se prosedyre for dokumentasjon for sykepleier/hjelpepleier ved journalopptak til SOP/DK Hillevåg: Journalopptak - dokumentasjon for sykepleier/hjelpepleier ved journalopptak GP (Ikke tilgjengelig)