Sjekkliste ved utskrivelse av operasjonspasienter 4AC v. 1.0, 29.05.2019

Kvinneklinikken ©SUS

Ny prosedyre

 

 

Hensikt:

 

Prosedyren er ment som en sjekkliste ved utskrivelse av operasjonspasienter

 

Ansvar:

 

Sykepleier

 

Beskrivelse:

 

Kvalitetssikre informasjon til pasienten og trygge henne på at hun har fått med seg alt hun trenger før hjemreise

 

 

 

Planlegge utskrivelse:

 

 

         Sikre at pasienten har fått muntlig og skriftlig postoperativ informasjon (se journalnotat postoperativ informasjon i DIPS). Gå gjennom informasjonsskrivet punktvis sammen med pasienten, med fokus på hygiene, fjerning av bandasje, dusjing, aktivitet og kontakt informasjon

 

         Sjekk behov for sykemelding, eventuelt ta utskrift og gi til pasienten

 

         Sjekk behov for resepter på smertestillende og tromboseprofylakse. Pasienten skal ha med en legemiddelliste hvis hun skrives ut med medikamenter

 

         Klargjør opplæring i tromboseprofylakse Pasientinformasjon - Enoksaparin (Klexane) (Ikke tilgjengelig)

          https://www.felleskatalogen.no/medisin/dokument/klexane-sanofi-aventis

 

         Husk å søke hjemmesykepleie dersom pasienten ikke kan administrere Klexane selv

 

         Dersom pasienten har agraffer, skal disse fjernes hos fastlegen etter 12-14 dager

 

 

         Informer pasienten at hun kan ta direkte kontakt med sengepost frem til 14 dager postoperativt, deretter fastlege

 

         Sjekk at pasienten har spist, drukket og latt vannet (ved vaginal operasjoner skal pasienten scanne blæren for resturin) før hjemreis.

 

         Sjekk hvordan pasienten planlegger transport hjem