Svangerskap pasientforløp i primærhelsetjenesten v. 1.5, 09.02.2021
Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæringPasientforløp for: Svangerskap-oppfølging i primærhelsetjenestenGravidSvangerskapsomsorg hosfastlege og jordmor ikommunenBasiskonsultasjonerGode rådfør fødselTanker omfødselFødselSvangerskapoppfølging ispesialist-helsetjenesten:UltralydHjem