MU - Feilmeldingslogg v. 1.2

MU - Skjema for feilmeldingslogg

Utstyr: __________________

 

Denne loggen skal fungere som et register over hendelser for et bestemt utstyr, og skal fylles ut fortløpende. Det skal alltid skrives dato for når utstyret er godkjent for bruk igjen etter feilen er rettet opp.

NB! Der det er mer hensiktsmessig med en egen loggbok, kan dette brukes i stedet for dette skjemaet.

 

Dato for hendelse

Problem/

feilmelding

Registrert av:

Korrigeringer, Hva har blitt gjort?

Utført av:

Dato MU er tatt i bruk

Meldt Synergi?/

Synergi-nummer