MU - Feilmeldingslogg

MU - Feilmeldingslogg v. 1.1, 13.01.2021

MU - Skjema for feilmeldingslogg

Utstyr: __________________

 

Denne loggen skal fungere som et register over hendelser for et bestemt utstyr, og skal fylles ut fortløpende. Det skal alltid skrives dato for når utstyret er godkjent for bruk igjen etter feilen er rettet opp.

NB! Der det er mer hensiktsmessig med en egen loggbok, kan dette brukes i stedet for dette skjemaet.

 

Dato for hendelsen:

Problem/

feilmelding

Registrert av:

Korrigeringer, Hva har blitt gjort?

Utført av:

MU tatt i bruk igjen: