Ressurspersoner i forflytningsteknikk v. 1.1

 

 

 

Ressurspersoner i forflytningsteknikk

 

Hensikt:        Forebygge skader på personalet i forbindelse med forflytning av pasienter og utstyr på posten.

 

Omfang:        Omfatter ressurspersoner i forflytningsteknikk i posten

 

Ansvar:         Avdelingssykepleier har ansvar for å ha navngitte ressurspersoner på sin post.

 

 

Beskrivelse:   Sørge for tilbud om undervisning/veiledning i riktig bruk av forflytningsteknikk i sin post en gang pr. år.

Ressurspersonene er ledet av avdelingssykepleier.

 

                   Kvalifikasjonskrav:

Sykepleiere/hjelpepleiere med interesse for forflytningsteknikk.

Deltatt på kurs i forflytningsteknikk.

Kunne formidle/undervise og veilede kollegaer iforhold til riktig forflytningsteknikk.

 

Kilder:           HMS håndbok 3.2.11 Forflytningsteknikk