Konstanskontroll lab 9

Konstanskontroll lab 9 v. 1.0, 26.01.2021

1.    Hensikt

 

 

         Gi trend-data for homogenitet og støy for å fange opp eventuelle avvik før det får klinisk konsekvens

         Visuelt kontrollere om det forekommer artefakter

         Påse at tilleggsfiltreringen fungerer

         Påse at AEC fungerer

         Oppfylle krav til konstanstester i hht strålevernforskrift

 

2.         Ansvar:

Utføres av radiograf hver 14. dag. Totalt to eksponeringer. En uten Cu og en med.

Fysiker analyserer bildene.

3.         Beskrivelse:

  • Hent opp pasient med navn «Konstanstest, Fysiker» og undersøkelse Konstanstest Fysiker og legg til på lab 9
  • Flagg us. med «Fysiker» i Sectra
  • Velg protokoll «Konstanstest»
  • Posisjoner C-bue og pasientbord i frontal-posisjon og detektor orientert i portrett- posisjon. Behold madrassen på, men fjern puter
  • Benytt FOV 48 cm og ingen innblending/kiler
  • Plasser 2 mm kobber på rørhetta
  • Gjennomlys 3-4 sekunder med Fl(-) og eksponer med 70kV 0Cu
  • Endre til protokoll «Konstanstest med Cu»
  • Gjennomlys 3-4 sekunder og eksponer med 70kV 0,1Cu
  • Send bildene til PACS