Svangerskapsavbrudd medikamentell abort.Ordineringsskjema hjemmeabort v. 2.6