Svangerskapsavbrudd medikamentell abort.Ordineringsskjema hjemmeabort v. 2.4, 12.06.2019