Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort. Ordineringsskjema uke 9-12 v. 1.6