Svangerskapsavbrudd, medikamentelt. Ordineringsskjema < 9uker v. 2.4, 12.06.2019