Arbeidsbeskrivelse forskningskoordinator urologisk poliklinikk v. 1.0, 03.06.2013

1. ORGANISATORISK PLASSERING

Medisinsk faglig underlagt Seksjonsoverlegen

Administrativt og sykepleiefaglig underlagt Avdelingssykepleier

 

 

2.  STILLINGENS ANSVARSOMRÅDE / HOVEDOPPGAVE

Daglig leder av kontor for klinisk urologisk forskning 50 % stilling

Delta i driften på urologisk poliklinikk 20 % stilling

Delta i kvalitetsarbeid med utarbeidelse og revidering av interne prosedyrer på urologisk poliklinikk 30 % stilling

 

 

3. SAMARBEIDSFORHOLD

med seksjonsoverlege

med avdelingssykepleier

alle faggrupper

 

4. SPESIELLE BESTEMMELSER

Operasjonssykepleier har taushetsplikt etter Helsepersonelloven § 21

Endringer i stillingsbeskrivelse kan foretas av oversykepleier / klinikkdirektør , etter at det er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal skje skriftlig.