Overlevering av kritiske prøvesvar v. 1.1

1.           Hensikt:  

Prosedyren skal

         Beskrive overordnede retningslinjer for overlevering og mottak av kritiske prøvesvar fra røntgen- og laboratorieavdelingene i Medisinsk service divisjon

         Sikre at kritiske prøvesvar raskt når fram til behandlingsansvarlig

2.      Omfang:

Prosedyren gjelder telefonisk overlevering av kritiske prøvesvar.

3.      Definisjoner:

Kritiske prøvesvar: Prøvesvar som indikerer alvorlig helsefare for pasienten med mindre behandling iverksettes umiddelbart.

4.      Ansvar:

Røntgen- og laboratorieavdelingene i Medisinsk service divisjon er ansvarlige for at kritiske prøvesvar formidles til rekvirerende lege/avdeling. Rekvirerende lege/avdeling er ansvarlig for videre oppfølging.

5.      Beskrivelse:       

         Kritiske prøvesvar fra røntgen- og laboratorieavdelingene i Medisinsk service divisjon overleveres i hovedsak fra lege til lege.
Kritiske blodprøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi ringes til rekvirerende lege/avdeling i henhold til Telefonliste for overlevering av kritiske prøvesvar (Ikke tilgjengelig) og Ringing av kritiske prøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

         Kritiske blodprøvesvar, skjema for mottak av telefonsvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig) kan benyttes ved mottak av kritiske prøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi

         Det skal dokumenteres at et kritisk prøvesvar er ringt/mottatt

Alle avdelinger/enheter skal ha egne rutiner for overlevering/mottak av kritiske prøvesvar som samsvarer med de overordnede rutinene.

6.      Avvik:

Prosedyren kan ikke fravikes.

Fravik fra denne prosedyren skal registreres i Synergi.

7.      Kilder/Referanser:

Avdeling for medisinsk biokjemi: Ringing av kritiske prøvesvar fra Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)

Avdeling for radiologi: Adm.rutine for varsling om kritiske røntgen svar (Ikke tilgjengelig)

Avdeling for medisinsk mikrobiologi: AMM - Varsling av viktige prøvesvar (Ikke tilgjengelig)

ISO 15189:2012, 5.9.1b