COVID-19. Opplæringsplaner helsepersonell intensiv overvåking v. 1.2

1.   Hensikt: 

 

Sikre tilstrekkelig og kvalifisert bemanning på bakgrunn av en situasjon med opptrapping av COVID-19 pasienter som trenger intensivbehandling.

Sikre helsepersonell sin kompetanse slik at de kan bidra i teamet, behandle og ivareta intensivpasientene.

 

2.   Omfang:

 

Opplæringsplaner er utarbeidet for følgende grupper helsepersonell:

 

COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleier/sykepleier/anestesisykepleier med behov for vedlikehold av kompetanse i respiratorkunnskap og ivaretagelse av intensivpasient

COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleierstudent, MAIO kull 2018-2020

COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking for intensivsykepleierstudent MAIO, kull 2021-23

COVID-19 - Opplæringsplan Intensiv overvåking helsepersonell med assistent- og støttefunksjon i intensivavdelingen (operasjonssykepleiere, cand.med og andre med helsefaglig bakgrunn).

 

3.   Ansvar:

-          Avdelingsledelse har ansvar for at ivaretagelse av medarbeideres helse, miljø og sikkerhet er første prioritet.

-          Verneombud og tillitsvalgt ved intensivavdelingen er delaktig og involvert i utarbeidelse av opplæringsplanene.

-          Helsefaglig personell har et selvstendig ansvar for:

o   å holde seg oppdatert om gjeldene retningslinjer COVID-19, Smittevern via EQS og SUS intranett.

o   å formidle eget opplæringsbehov til leder.

 

4.   Beskrivelse:

Alt helsepersonell knyttes opp til en veileder i turnus. Behovet for opplæring avklares med den enkelte. Alle får utdelt aktuell opplæringsplan som skal gjennomgås under veiledning i grupper eller individuelt.

 

 

5.   Avvik:

Avvik registreres i Synergi