Perinatal Hepatitt C smitte v. 1.2

Smitterisiko

Hepatitt C virus (HCV) spres ved blodsmitte (obs. sprøytemisbrukere). Seksuell og annen kontaktsmitte er mulig. Risikoen for vertikal smitte fra HCV antistoff positiv mor til barn er sannsynligvis rundt 4-5 %, men opp mot 20 % hos kvinner koinfisert med HIV og HCV.
Risikoen for smitte er størst hvis mor er HCV-PCR positiv, det er ikke påvist vertikal smitte fra HCV-PCR negative kvinner. Man antar at 30-50 % av smitten skjer in utero og resten i tiden omkring fødsel. Det eksisterer så langt ingen god dokumentasjon for at sectio beskytter mot smitte. Det er heller ingen holdepunkt for at viruset smitter via morsmelk. Selv om virus har vært påvist i morsmelk er dette i små mengder og virus blir trolig inaktiveres av magesaft slik at mødre trygt kan amme fortutsatt at de ikke har sprekker/såre brystvorter som blør. I slike tilfeller bør man vurdere å bruke skjold eller die fra det andre brystet en periode inntil sprekker/såre brystvorter er tilhelet.

 

Prognose: Vertikal smittede til nyfødte gir persisterende HCV-infeksjon hos minst 85 %. Disse barna har økt risiko for senere utvikling av leverchirrose og hepatocellulært carcinom.

 

Påvisning av bærertilstand

Mødre med risikofaktorer undersøkes for HCV antistoffer i svangerskapet. Ved positiv HCV antistoff bør HCV-PCR undersøkes ved to anledninger i svangerskapet, siste gangen så nær opp til termin som mulig. Ved to negative HCV-PCR kan man i praksis se bort fra muligheten for vertikal smitte. Høye hepatitt C virus RNA nivå (> 1 million kopier/ml) øker risikoen for vertikal smitte.

 

Profylakse mot overføring til barnet/andre

A)   Mors blod vaskes godt av barnet like etter fødsel, spesielt før injeksjon av vitamin K.

B)   På nyfødtintensiv avdelingen: Personalet bruker hansker så lenge barnet er tilsølt av mors blod, ved blodprøvetagning og annen risiko for blodsmitte (som ved hepatitt B).

C)   Mor skal informeres om at det ikke er noen sikre bevis for av HCV overføres med morsmelk, hun kan derfor sannsynligvis amme trygt (se over).

 

Oppfølgning

  • Barn av HCV antistoff positive mødre som har påvist to negative HCV-PCR i svangerskapet behøver ikke følges opp videre (ingen risiko for vertikal smitte).
  • Alle andre barn av HCV-PCR positive mødre eller HCV antistoff positive mødre som ikke har avgitt to negative PCR tester i svangerskapet, kontrolleres på barnepoliklinikken ved 3 og 6 måneders alder.
    Barsellege skriver journalnotat på barnet på barselavdelingen, og bestiller kontrolltime på barne-poliklinikken.

 

Undersøkelser på barnepoliklinikken

Klinikk, HCV-RNA PCR, ALAT tas ved begge kontroller. Man tar ikke HCV-antistoff, da disse ofte forblir positive frem mot 12-18 måneders alder pga. maternell transfusjon.

 

Hvis negative HCV-RNA PCR ved 3 og 6 måneders alder, avsluttes kontrollene. Barnet er da ikke smittet med HCV-virus.

(Alternativt kan man kontrollere HCV-antistoffer ved 18 måneders alder. Negative antistoffer ved 18 måneder kan også anses som tegn på at barnet ikke er smittet.)

 

Referanser

Tidskrift Norske Lægeforening nr.20 2002

Metodebok i nyfødtmedisin, UNN

Metodebok i nyfødtmedisin, HUS

Veileder i generell Pediatri, Norsk Barnelægeforening