KPHV - APP - Tilbakemeldinger til henviser/fastlege v. 1.2, 11.12.2018
- Det sendes løpende oppdateringer til fastlege under oppfølging av pasienter. Vanligvis skjer dette vedat det sendes kopi av notatet fra timen.Tilbake til hovedside- Ved endring i tilstand, endring i suicidalitetsvurdering, nye prøve-/testsvar, vesentlig endring i behandlingeller medisinendring skal det alltid sendes informasjon til fastlege.- Ved samtaleterapi er det ikke alltid nødvendig å sende notat fra hver time, men det må regelmessig gisinformasjon om forløp og videre plan. (Link) Ved endringer som nevnt ovenfor skal fastlege alltid informeres.- Et viktig unntak er dersom pas motsetter seg at informasjon sendes. (link?) Dette må da journalføres.Tilbakemeldinger fra alderspsykiatrisk poliklinikk til henvisere/fastleger: